Interim-management

Interim-management is een mooie term. Maar wat houdt het in? En vooral: wanneer zet je het in? Bij Beens to Basic geloven wij in ervaring en resultaten. Zo simpel is het. Om een goed beeld te krijgen van wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie geven wij u daarom graag inzicht in onze opdrachten:

Jeugdhulpverlening & MKD Adjunct directeur – portefeuilles Financiën, Personeel & Organisatie, ICT, Facilitaire Diensten, Accommodaties en Terreinen, Manager Personeel & Organisatie, (interim) Hoofd administratie, (interim) Controller, ontwikkeling franchise formule voor gezinshuizen / ondernemer. Kennis van kostprijsopbouw en financieringssystemen in de Jeugdzorg.
Jeugdzorg, koepelorganisatie en vakbonden Sectorale arbeidsvoorwaarden jeugdzorg, het ontwikkelen van een mobiliteitscentrum voor medewerkers in de jeugdzorg.
Jeugdzorg en overheid
Decentralisatieprocessen, provinciaal en landelijk.
Gehandicaptenzorg VG & ZG Interim Hoofd FA, Interim controller, Procesmanager sanerings- en veranderingstrajecten, onderhandelaar, verbetertrajecten, administratieve organisatie, vraag gestuurd werken en implementeren van procedures, routes en planning & control cycli, Adviseur, in- en verkoop zorg, bestuurder. Ruime kennis van AWBZ financiering, ZZP’s, aanbestedingstrajecten voor zorginkoop, kostprijsberekeningen, investeringsbegrotingen, rekenstaten, nacalculatie, opstellen jaarrekening en diverse rapportage tools.
Onderwijs ( BO en MBO) Procesmanager veranderingstrajecten financiële administratie, studentenadministratie, invoeren budgettering en controlling. Kennis van onderwijsfinanciering en verantwoording.
Onderwijsbegeleidingsdienst Financieel adviseur, controller. Bestuurder met portefeuilles financiën en arbeidsvoorwaarden.
Vakbond Interim hoofd FA, SA, ICT en ledenadministratie bij start reorganisatietraject.
Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Hoofd administratie en facilitaire dienst en decentralisatieprocessen, gemeentelijk en landelijk.
Kraamzorg Interim Hoofd FA en veranderingstrajecten voor vestigingsmanagers.
Particuliere sectoren Arbeidszaken, ontslagzaken, advieswerk, saneren en gezond maken bedrijven, ontwikkelen administratieve organisatie en processen voor export, begeleiden startende ondernemers en ontwikkelen en inrichting financiële administratie, managementinformatiesystemen, financieel management en advies bij fiscale zaken en pensioenvoorzieningen.
Dak en thuislozen Basis cursus financieel management voor budgethouders.
Beheer Landgoed (Reorganisatie) portefeuille verhuur, vrijmaken van waarborghypotheken overheid, ontwikkelen beleidsplan inclusief onderhoudsplan en restauratie monumenten, bestuursondersteuning.
Vastgoed Bestuurder Vastgoed BV met beperkte exploitatieomvang.

 

U ziet het, u kunt Beens to Basic ad interim inzetten voor verschillende taken. Zeker wanneer u de menselijke kant van interim-management een warm hart toe draagt. Bij de uitvoering van opdrachten wordt veel aandacht gegeven aan het coachen van de mensen. Door persoonlijke groei en ontwikkeling dragen zij bij aan het succes op de lange termijn. Daarnaast wordt bij opdrachten aandacht gegeven aan het verbeteren van communicatie en transparantheid.

Coaching

Bij Beens to Basic weten wij als geen ander kwaliteiten en positieve eigenschappen van mensen snel te herkennen en te erkennen. Dat vermogen geeft al snel een basis van wederzijds respect en vertrouwen. Een basis die essentieel is voor het opbouwen van een werkbare relatie en – het uiteindelijke doel – successen. Zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. Coachen is in onze visie: luisteren, vertalen, inzichten bieden, op weg helpen, begeleiden en last but not least weer loslaten. Want coachen is vooral mensen laten zien dat ze geen coach meer nodig hebben.

Advisering

Naast interim- en coachingstrajecten wordt er regelmatig een beroep gedaan op Beens to Basic voor (aanvullend) advies op het gebied van administratieve processen, distributie, P&O- management, stafdiensten, informatisering, verzuimbeheer.

Bestuursondersteuning

Beens to basic heeft veel ervaring bij het ondersteunen van besturen van organisaties (bijvoorbeeld stichtingen) die geen personeel in dienst hebben. Denk hierbij aan het ontwikkelen en uitwerken van het meerjaren beleidsplan inclusief de begroting, de verzorging van het jaarverslag, opzetten en begeleiden van projecten, verzorgen aanvraag ANBI instelling en het ontwikkelen en realiseren van een website. Daarnaast kan secretariële- en administratieve ondersteuning geboden worden, waarbij op verzoek de financieel administratie inclusief de begroting, periodieke rapportage en jaarrekening, geheel verzorgd wordt.